Downloads & Software-Updates


Category

Gira Project Assistent (GPA)

back

ZIP, 326.314 Kb

Versie: 4.1

Datum: 19.12.2019

Downloaden

Systeemvereisten

 • Besturingssysteem: Windows 10
 • Beschikbaar geheugen op de harde schijf: minstens 16 GB
 • Werkgeheugen (RAM): minstens 4 GB


Ondersteunde apparaten

 • Gira X1 v1: projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira DCS-IP-gegevensinterface v1: projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira veiligheidssysteem Alarm Connect v1: projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira logische module v1: onderhoudsfuncties
 • Gira L1 v2: projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira G1 v1: onderhoudsfuncties
 • Gira KNX IP-router v2: firmware-update
 • Gira KNX IP-router v3: onderhoudsfuncties
 • Gira S1: onderhoudsfuncties

Als onderhoudsfuncties gelden firmware-update, herstart en fabrieksreset voor zover deze via het onderhoudscentrum (GPA-menu -> Onderhoud en update) worden uitgevoerd.

 

Wat is nieuw in GPA v4.1

 • In het gebruikersbeheer kunnen visualisatiefuncties van Gira X1 voor afzonderlijke gebruikers worden vrijgegeven.
  In de standaardinstelling kunnen nieuwe gebruikers alle functies in de Smart Home App zien.
 • Symbolen en namen van ruimtes en functies, die via de Gira Smart Home App zijn gewijzigd, worden bij het uitlezen van het project in de GPA weergegeven.
 • Vanuit de eigenschappensectie van het apparaat kan direct naar het firmwarebeheer worden gesprongen.

Verholpen fouten in de GPA V4.1

 • Gira X1-project: Als de functie Scèneset voor het oproepen van een scène in het project werd gebruikt en deze scènesetfunctie via de Smart Home App een tijdschakelklok kreeg, dan ging de informatie van deze tijdschakelklok,
  en zodoende ook de schakeltijden, verloren zodra er een nieuwe inbedrijfstelling via de GPA werd uitgevoerd, hoewel de optie “Apparaatwijzigingen overnemen” was geselecteerd.
 • Bij aanzichten van het veiligheidssysteem kon de Help-functie niet via F1 worden opgeroepen.
 • De GPA werd ongewenst beëindigd zodra een component van het veiligheidssysteem geen hardware-ID bevatte en de documentatiefunctie werd gestart.
 • Als er trema’s werden gebruikt in lange namen van veiligheidscomponenten kon het gebeuren dat de alarmcentrale het project afwees met een foutmelding.
 • De aanduiding “Schakelobject” van de logische bouwsteen Scheidingswandbesturing is gewijzigd in “Ingang”.

Oplossingen

OpenVPN en DHCP

De OpenVPN-functie in de Gira X1 werkt alleen in combinatie met DHCP. Er moet een DHCP-server in het netwerk voorhanden zijn en het netwerk van de Gira X1 moet via DHCP en niet door middel van een statische IP-configuratie worden geïnitialiseerd. Dit is nodig opdat de OpenVPN-server de zich verbindende clients een IP-adres kan toewijzen. Als u de Gira X1 altijd met een vast IP-adres wilt gebruiken, dan bestaat doorgaans de mogelijkheid de DHCP-server (meestal onderdeel van de internetrouter) zodanig te configureren, dat deze aan de Gira X1 altijd hetzelfde IP-adres toewijst.

Gira X1/L1: Opslaan van remanente gegevens

Remanente gegevens worden elke 15 minuten door de logische module opgeslagen. Binnen deze periode kunnen gegevens bij een spanningsonderbreking verloren gaan.

Gira X1/L1: Kiezen van het fysieke adres vereist een applicatiedownload

De Gira X1/L1 biedt meerdere fysieke adressen aan. Bij de programmering van het fysieke adres in de ETS wordt alleen het apparaatadres overgenomen. De aanvullende adressen worden pas na het downloaden van het applicatieprogramma
overgenomen.

Gira X1/L1: Eenmalige vertraging bij de eerste gebeurtenis

Na downloaden van het project reageert de Gira X1/L1 op de eerste gebeurtenis met een vertraging van ca. 1 seconde.

Variabele-datapunten in de simulatie

Waarden die in de simulatiemodus op een variabele-datapunt worden geschreven, worden niet doorgegeven. Dit geldt alleen voor de simulatie. Op de logische module werken de variabele-datapunten zoals verwacht.

Firmwarebestand kan niet worden toegevoegd

Als bij het toevoegen van een firmwarebestand de fout verschijnt dat het geen geldig firmwarebestand is, kan dit meerdere redenen hebben en als volgt worden verholpen:

 • Het is geen officieel firmwarebestand of het bestand is onvolledig of verkeerd gedownload: download het firmwarebestand in dit geval opnieuw op https://download.gira.de.
 • Niet alle vereiste Windows-updates zijn geïnstalleerd. Installeer in dit geval deze update handmatig: https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime/net462

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.