Downloads & Software-Updates


Category

Gira Project Assistent (GPA)

back

ZIP, 532.829 Kb

Versie: 4.0

Datum: 18.10.2019

Downloaden

Systeemvereisten

 • Besturingssysteem: Windows 10
 • Beschikbaar geheugen op de harde schijf: minstens 16 GB
 • Werkgeheugen (RAM): minstens 4 GB


Ondersteunde apparaten

 • Gira X1 v1: projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira DCS-IP-gegevensinterface v1: projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira veiligheidssysteem Alarm Connect v1: projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira logische module v1: onderhoudsfuncties
 • Gira L1 v2: projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira G1 v1: onderhoudsfuncties
 • Gira KNX IP-router v2: firmware-update
 • Gira KNX IP-router v3: onderhoudsfuncties
 • Gira S1: onderhoudsfuncties

Als onderhoudsfuncties gelden firmware-update, herstart en fabrieksreset voor zover deze via het onderhoudscentrum (GPA-menu -> Onderhoud en update) worden uitgevoerd.

 

Wat is nieuw in GPA v4.0

 • Projectplanning van Gira veiligheidssysteem Alarm Connect
 • Om de veiligheid te verhogen, wordt de gebruiker bij het lokaliseren van het Gira veiligheidssysteem Alarm Connect gevraagd het standaard apparaatwachtwoord te wijzigen.
 • Compleet gereviseerde firmware-update procedure voor catalogus- en online-apparaten. Ga voor meer informatie naar de GPA Online Help.
 • Automatisch toewijzen tussen catalogus- en online-apparaat tijdens de inbedrijfstelling.
 • Via de projectinstellingen kan nu de apparaatfirmware geselecteerd worden die in het project moet worden gebruikt.
 • In de appatencatalogus wordt nog slechts een apparaat per type weergegeven en niet meer alle firmwareversies.
 • In een nieuw project wordt steeds de actuele firmwareversie van een apparaat gebruikt. Als een oudere versie gebruikt moet worden, moet deze via "Projectinstellingen / firmwarebeheer" aan het begin van het project worden
  gewijzigd.
 • Bij de firmware-actualisering van een catalogus-apparaat in een bestaand project wordt altijd een veiligheidskopie aangemaakt. Daardoor bestaat de mogelijkheid terug te keren naar de oude versie.
 • In de apparaatbibliotheek kunnen apparaten via hun artikelomschrijving of artikelnummer worden gezocht.
 • Bij modulaire deurcommunicatie-apparaten zoals bijvoorbeeld "Systeem 106 spraakmodule" of "Systeem 106 deurstationsmodule" werden in de GPA versie 3.x de uitbreidingsmodule door verslepen aan de hoofdmodule toegevoegd.
  In GPA V4.0 is de procedure daarentegen gewijzigd, zodat de hoofd- en uitbreidingsmodule naast elkaar kunnen worden geplaatst. Belangrijk: Per gebouwelement
  kan slechts een hoofd- en de bijbehorende uitbreidingsmodule worden geplaatst. Als u in oudere projecten meerdere hoofd- en uitbreidingsmodules
  geplaatst heeft, eist GPA V4.0 van u dat u deze opsplitst over verschillende gebouwelementen. De oproep daartoe komt via de projectcontrolefunctie.
 • Met wachtwoord beschermde KNXPROJ-bestanden kunnen in de GPA worden geïmporteerd.
 • Licentiebeveiligde logische bouwstenen kunnen in de GPA worden gebruikt. De beschikbare licenties verschijnen in de tegel "Licentie-overzicht".

Verholpen fouten in de GPA V4.0

 • Door de klant aangelegde tijden voor het triggeren van een scène kunnen na opnieuw inbedrijfstellen door de GPA verloren gaan.
 • Meerdere kleine foutcorrecties

Bekende fouten

Gira X1-project: Als de functie scèneset voor het oproepen van een scène in het project gebruikt wordt en als deze functie scèneset via de Smart Home App een timer verkrijgt, dan gaat deze timerinformatie en zodoende ook de schakeltijden verloren zodra een nieuwe inbedrijfstelling via de GPA wordt uitgevoerd hoewel de optie "Apparaatwijzigingen overnemen" is geselecteerd.

Oplossingen

OpenVPN en DHCP

De OpenVPN-functie in de Gira X1 werkt alleen in combinatie met DHCP. Er moet een DHCP-server in het netwerk voorhanden zijn en het netwerk van de Gira X1 moet via DHCP en niet door middel van een statische IP-configuratie worden geïnitialiseerd. Dit is nodig opdat de OpenVPN-server de zich verbindende clients een IP-adres kan toewijzen. Als u de Gira X1 altijd met een vast IP-adres wilt gebruiken, dan bestaat doorgaans de mogelijkheid de DHCP-server (meestal onderdeel van de internetrouter) zodanig te configureren, dat deze aan de Gira X1 altijd hetzelfde IP-adres toewijst.

Gira X1/L1: Opslaan van remanente gegevens

Remanente gegevens worden elke 15 minuten door de logische module opgeslagen. Binnen deze periode kunnen gegevens bij een spanningsonderbreking verloren gaan.

Gira X1/L1: Kiezen van het fysieke adres vereist een applicatiedownload

De Gira X1/L1 biedt meerdere fysieke adressen aan. Bij de programmering van het fysieke adres in de ETS wordt alleen het apparaatadres overgenomen. De aanvullende adressen worden pas na het downloaden van het applicatieprogramma
overgenomen.

Gira X1/L1: Eenmalige vertraging bij de eerste gebeurtenis

Na downloaden van het project reageert de Gira X1/L1 op de eerste gebeurtenis met een vertraging van ca. 1 seconde.

Variabele-datapunten in de simulatie

Waarden die in de simulatiemodus op een variabele-datapunt worden geschreven, worden niet doorgegeven. Dit geldt alleen voor de simulatie. Op de logische module werken de variabele-datapunten zoals verwacht.

Firmwarebestand kan niet worden toegevoegd

Als bij het toevoegen van een firmwarebestand de fout verschijnt dat het geen geldig firmwarebestand is, kan dit meerdere redenen hebben en als volgt worden verholpen:

 • Het is geen officieel firmwarebestand of het bestand is onvolledig of verkeerd gedownload: download het firmwarebestand in dit geval opnieuw op https://download.gira.de.
 • Niet alle vereiste Windows-updates zijn geïnstalleerd. Installeer in dit geval deze update handmatig: https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime/net462

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.