Downloads & Software-Updates


Category

Gira Project Assistent (GPA)

back

ZIP, 258.424 Kb

Versie: 2.3

Datum: 14.08.2017

Downloaden

Systeemvereisten

 • Besturingssysteem: Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • Beschikbaar geheugen op de harde schijf: minstens 16 GB
 • Werkgeheugen (RAM): minstens 4 GB


Ondersteunde apparaten

 • Gira X1 V1: Projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira logische module V1: Onderhoudsfuncties
 • Gira L1 V2: Projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira G1 V1: Onderhoudsfuncties
 • Gira KNX IP-router V2: Firmware-update
 • Gira KNX IP-router V3: Onderhoudsfuncties

Als onderhoudsfuncties gelden firmware-update, herstart en reset naar fabrieksinstellingen voor zover deze via het onderhoudscentrum (GPA-menu -> Onderhoudscentrum) worden uitgevoerd.


Wat is nieuw in GPA V2.3

 • Sneller werken door kopiëren en plakken van functies en gebouwelementen.
 • Sterk verbeterde projectoverdracht:
  • GPA-project en wijzigingen van de consument worden optioneel samengevoegd.
  • Als het GPA-project uit het apparaat wordt uitgelezen, blijft de apparaattoewijzing behouden (vanaf projecten van V2.3). Dat betekent dat de apparaattoewijzing niet meer wordt gescheiden en vervolgens opnieuw tot stand moet worden gebracht.
  • Verbeterde tipteksten in het dialoogvenster voor de projectcontrole.
 • Nieuw project uit sjabloon aanmaken. Daarbij wordt een kopie van het project gemaakt, waarbij de apparaattoewijzing tussen catalogusapparaat en online-apparaat is gescheiden.


Verholpen fouten in de GPA V2.3

 • In sommige gevallen kon het gebeuren dat de GPA Update Service aangaf dat er een update beschikbaar was, maar het updatevenster geen inhoud toonde. Dit is in versie 2.3 verholpen.
 • Wissen van firmwarebestanden: via “GPA-menu -> Instellingen -> Firmware -> Geselecteerde firmware wissen” kunnen nu alle firmwarebestanden worden gewist. In oudere versies werd dit onder bepaalde omstandigheden geblokkeerd.
 • Als in het datapunt-aanzicht het datatype (KNX) in de groepsadrestabel (niet de balk met eigenschappen) wordt gewijzigd en daarna direct op “Actualiseren” wordt gedrukt, werd in oudere GPA-versies de nieuwe instelling niet overgenomen.


Bekende fouten in de GPA V2.3

 • Let op dat bij de invoer van de vooraf ingestelde waarde (datapunt-aanzicht) geen controle van de ingevoerde waarde wordt uitgevoerd. Let op de voorbeeldtekst en de tooltip om een correcte invoer uit te voeren. Bovendien is deze invoer anders dan de invoer op andere punten, bijvoorbeeld in de logische editor of tijdschakelklok-editor. Let altijd op het door de editor gevraagde formaat.
 • Waarden die in de simulatiemodus op een variabele-datapunt worden geschreven, worden niet doorgegeven. Dit geldt alleen voor de simulatie. Op de logische module werken de variabele-datapunten zoals verwacht.


Oplossingen

OpenVPN en DHCP

De OpenVPN-functie in de Gira X1 werkt alleen in combinatie met DHCP. Er moet een DHCP-server in het netwerk voorhanden zijn en het netwerk van de Gira X1 moet via DHCP en niet door middel van een statische IP-configuratie worden geïnitialiseerd. Dit is nodig opdat de OpenVPN-server de zich verbindende clients een IP-adres kan toewijzen. Als u de Gira X1 altijd met een vast IP-adres wilt gebruiken, dan bestaat doorgaans de mogelijkheid de DHCP-server (meestal onderdeel van de internetrouter) zodanig te configureren, dat deze aan de Gira X1 altijd hetzelfde IP-adres toewijst.

Gira X1/L1: Opslaan van remanente gegevens

Remanente gegevens worden elke 15 minuten door de logische module opgeslagen. Binnen deze periode kunnen gegevens bij een spanningsonderbreking verloren gaan.

Gira X1/L1: Kiezen van het fysieke adres vereist een applicatiedownload

De Gira X1/L1 biedt meerdere fysieke adressen aan. Bij de programmering van het fysieke adres in de ETS wordt alleen het apparaatadres overgenomen. De aanvullende adressen worden pas na het downloaden van het applicatieprogramma
overgenomen.

Gira X1/L1: Eenmalige vertraging bij de eerste gebeurtenis

Na downloaden van het project reageert de Gira X1/L1 op de eerste gebeurtenis met een vertraging van ca. 1 seconde.

GPA: Service "127.0.0.1" is niet bereikbaar

Een beschrijving van de oplossing staat in de directory "Troubleshooting". Deze staat in de installatiedirectory van de Gira Project Assistent.
Voorbeeld: "C:\Program Files (x86)\Gira\Gira Project Assistant\2.3\Troubleshooting"

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.