Downloads & Software-Updates


Category

Gira Project Assistent (GPA)

back

ZIP, 253.338 Kb

Versie: 2.0

Datum: 19.06.2016

Downloaden

Systeemvereisten

 • Besturingssysteem: Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • Beschikbaar geheugen op de harde schijf: minstens 16 GB
 • Werkgeheugen (RAM): minstens 4 GB


Ondersteunde apparaten

 • Gira X1 V1: Projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira logische module V1: Onderhoudsfuncties
 • Gira L1 V2: Projectplanning/inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties
 • Gira G1 V1: Onderhoudsfuncties
 • Gira KNX IP-router V2: Firmware-update
 • Gira KNX IP-router V3: Onderhoudsfuncties

Als onderhoudsfuncties gelden firmware-update, herstart en reset naar fabrieksinstellingen voor zover deze via het onderhoudscentrum (GPA-menu -> Onderhoudscentrum) worden uitgevoerd.


Wat is nieuw in GPA V2.0

 • Nieuwe tijdschakelklok-editor incl. ondersteuning van meerdere schakeltijden en astrofunctie.
 • Nieuwe scène-editor incl. instelmogelijkheden en het "negeren" van geselecteerde verbruikers (datapunten) binnen een scène.
 • Gebruikersbeheer voor het aanmaken van de Gira X1-app gebruiker en van de installateur voor onderhoud op afstand.
 • Discipline-editor voor het wijzigen van de standaarddisciplines.
 • Kiezen van het apparaatwachtwoord incl. controle van de sterkte van het wachtwoord, om de beveiliging tegen ongewenste toegang te versterken.
 • Ondersteuning van toegang op afstand via de OpenVPN-server Gira X1.
 • Naast de projectkopie kan nu het looptijdproject incl. alle eindklantwijzigingen door de Gira X1 worden uitgelezen.
 • Groepsadressen kunnen optioneel samen met de datapuntnaam worden weergegeven.
 • Direct oproepen van het "grote" datapunt-aanzicht vanuit alle aanzichten, zodat gestroomlijnd werken zonder aanzichtwissel mogelijk is.
 • Groepsadressen kunnen met drag&drop aan een datapunt worden toegewezen.
 • Met de datapuntmonitor is bekijken en wijzigen van de datapuntwaarden ten opzichte van de looptijd mogelijk. Het is daarom een handig hulpmiddel voor de inbedrijfstelling en storingsanalyse.
 • In de "Projectomvang" kunnen voor het project relevante functies worden geselecteerd. Hiermee is een overzichtelijke en opgeruimde weergave van het hoofdaanzicht van de projecten mogelijk.
 • Lijstweergave van de "Gebruikte elementen" in het aanzicht "Gebouw en apparaten", om snel en direct functies, apparaten of gebouwelementen te selecteren en aan te passen.
 • De kolom "Eigenschappen" kan vanuit alle aanzichten worden weergegeven en verborgen. Dit zorgt voor een optimale plaatsbesparing bij de weergave van het werkbereik.
 • De GPA kan in de modus "Volledig scherm" worden weergegeven, waardoor beter kan worden gewerkt op een klein beeldscherm.
 • Verbetering van de werking van de scrollbalken.


Verholpen fouten in de Gira L1 V2.0
(vroeger Gira logische module)

 • PID-controller: Controllergedrag gecorrigeerd, als de parameter "Actief" op "0" is gezet.
 • Telegramvertrager: Het looptijdgedrag van de telegramvertrager is verbeterd.
 • Zonnestandmodule: De zonnestandmodule gebruikt nu de correcte tijd.
 • Bij de module-initialisatie via datapunten van variabelen wordt de module-ingang nu correct ingesteld.
 • Communicatieobject/apparaat-datapunt "Looptijd": Tijd wordt nu correct weergegeven.
 • Aanmaken van scènes: Het leren van scènes in verbinding met groepsadressen is verbeterd.


Bekende fouten in de GPA V2.0

 • Het kan voorkomen, dat de GPA sommige apparaten in het netwerk niet vindt. In dit geval de GPA sluiten en herstarten.
 • Acties die bij een gesloten apparaat zoals projectoverdracht (GPA -> Apparaat) worden gestart, worden na de invoer van het vereiste apparaatwachtwoord niet uitgevoerd. De actie moet na de wachtwoordinvoer worden herhaald.
 • Als in het datapunt-aanzicht het datatype (KNX) in de groepsadrestabel (niet eigenschappenlijst) wordt gewijzigd en daarna direct op "Actualiseren" wordt gedrukt, wordt de nieuwe instelling niet overgenomen.
 • Let op dat bij de invoer van de vooraf ingestelde waarde (datapunt-aanzicht) geen controle van de ingevoerde waarde wordt uitgevoerd. Let op de voorbeeldtekst en op de tooltip, om een correcte invoer uit te voeren. Bovendien is de invoer anders dan op andere punten, bijvoorbeeld in de logische
  editor of tijdschakelklokken-editor. Let altijd op het door de editor verlangde formaat.
 • Waarden die in de simulatiemodus op een datapunt van een variabele worden geschreven, worden niet doorgegeven. Dit geldt alleen voor de simulatie. Op de logische module werken de datapunten van variabelen zoals verwacht.
 • Bij de convertering van GPA V1.x-projecten naar GPA V2.x worden de volgende punten niet overgenomen en moeten handmatig worden aangepast:
  • Scènes - door de herstructurering van de scènes moet u de datapuntwaarden van de afzonderlijke scènes in het geconverteerde project opnieuw projecteren.
  • Tijdschakelklokken - als trigger-datapunten van een tijdschakelklok in het logische schakelschema (logische editor) worden gebruikt, moeten deze opnieuw worden toegewezen. Via de GPA krijgt u informatie over de projectcheck en wordt u direct naar de betrokken ingangsmodules geleid.
 • Het plaatsen van een Gira logische module V1.x is toegestaan. Wees erop attent dat u met de GPA V2.0 geen logische module V1.x kunt projecteren en in gebruik kunt nemen. Om een logische module V1.x te kunnen projecteren, voert u ofwel een firmware-update naar 2.x uit ofwel u maakt gebruik van de GPA V1.3. Na de firmware-updtate is de logische module beveiligd met een wachtwoord.
  Dit wachtwoord luidt "device".


Oplossingen

Gira X1/L1: Invoer apparaatwachtwoord

Voordat een actie door een apparaat wordt uitgevoerd, wordt geadviseerd het apparaat afzonderlijk te ontgrendelen. Dit kan in het aanzicht "Gebouw en apparaten" worden gedaan (rechtermuisklik op het apparaat -> Apparaat blokkeren/ontgrendelen).

Wachtwoord bij logische modules na een firmware-update

Als u de firmware van een logische module geactualiseerd heeft waarvoor tot nu toe geen wachtwoord was aangewezen of als de module nog niet met een sticker voor het 'wachtwoord apparaat' was uitgerust, dan luidt het nieuwe wachtwoord na de firmware-update "device".
Verander het wachtwoord gedurende de projectplanning.

Gira X1/L1: Apparaat behoort niet tot het project

Als een project wordt gekopieerd, uit een apparaat wordt gelezen of de projectkopie van het apparaat wordt geladen, moet het fysieke apparaat met het apparaatsjabloon worden verbonden. Klik hiervoor op het geplaatste apparaat en vervolgens in de balk met eigenschappen op "Apparaat-toewijzing loskoppelen". Het apparaat wordt weer weergegeven onder "Nieuw gevonden apparaten" en kan nu opnieuw naar de apparaatsjabloon worden getrokken.

OpenVPN en DHCP

De OpenVPN-functie in de Gira X1 werkt alleen in combinatie met DHCP. Er moet een DHCP-server in het netwerk voorhanden zijn en het netwerk van de Gira X1 moet via DHCP en niet door middel van een statische IP-configuratie worden geïnitialiseerd. Dit is nodig opdat de OpenVPN-server de zich verbindende clients een IP-adres kan toewijzen. Als u de Gira X1 altijd met een vast IP-adres wilt gebruiken, dan bestaat doorgaans de mogelijkheid de DHCP-server (meestal onderdeel van de internetrouter) zodanig te configureren, dat deze aan de Gira X1 altijd hetzelfde IP-adres toewijst.

GPA: Simulatietijd

Let op of de simulatie in de GPA de UTC-tijd gebruikt.

Gira X1/L1: Opslaan van remanente gegevens

Remanente gegevens worden elke 15 minuten door de logische module opgeslagen. Binnen deze periode kunnen gegevens bij een spanningsonderbreking verloren gaan.

Gira X1/L1: Kiezen van het fysieke adres vereist een applicatiedownload

De Gira X1/L1 biedt meerdere fysieke adressen aan. Bij de programmering van het fysieke adres in de ETS wordt alleen het apparaatadres overgenomen. De aanvullende adressen worden pas na het downloaden van het applicatieprogramma
overgenomen.

Gira X1/L1: Eenmalige vertraging bij de eerste gebeurtenis

Na downloaden van het project reageert de Gira X1/L1 op de eerste gebeurtenis met een vertraging van ca. 1 seconde.

GPA: Service "127.0.0.1" is niet bereikbaar

Een beschrijving van de oplossing staat in de directory "Troubleshooting". Deze staat in de installatiedirectory van de Gira Project Assistent.
Voorbeeld: "C:\Program Files (x86)\Gira\Gira Project Assistant\2.0\Troubleshooting"

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.